Strona głównaKlienci biznesowiStrefa wiedzyCertyfikacjaTłumaczeniaWykłady i warsztatyReferencjeKontakt
Standardy pracyEtykaNota prawnaPro publico bonoInformacja dotycząca plików cookies
Strona główna
Obsługa prawna przedsiębiorców prowadzących interesy w Federacji Rosyjskiej, Republice Białorusi, Republice Kazachstanu, na Ukrainie


Rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy polskimi przedsiębiorstwami a ich partnerami z Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Kazachstanu, Ukrainy wymaga skutecznego wsparcia prawnego. Współczesny prawnik łączy najnowszą wiedzę czerpaną ze źródeł prawa, orzecznictwa i od czołowych autorytetów w dziedzinie prawa z bezpiecznymi rozwiązaniami oraz integralnym podejściem do Klienta. Dla prawnika zajmującego się w Polsce prawem innego kraju ogromne znaczenie mają wykształcenie i doświadczenie zdobyte za granicą, ciągłe uzupełnianie wiedzy ze względu na nowe przepisy i orzecznictwo, znajomość języka, mentalności, utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem prawniczym zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Kierując się właśnie tymi założeniami, od kilkunastu lat pracuję w Polsce jako prawnik zajmujący się pełną bieżącą obsługą prawną w językach polskim i rosyjskim Klientów działających na rynkach b. ZSRR i pomagam im odnieść sukces.

Z wyróżnieniem ukończyłam studia prawnicze w Rosji oraz studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i europejskiego w Polsce.
Posiadam 10-letnie doświadczenie adwokackie w Rosji. 
Od 2000 r.  jestem wykładowcą akademickim z prawa Federacji Rosyjskiej oraz z translatoryki prawnej i prawniczej na polskich uczelniach: UW, UWM, UMCS. 
W 2006 r. uzyskałam uprawnienia tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego w Polsce i zostałam wpisana na Listę Tłumaczy Przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. 
W 2010 r. Wydawnictwo BECK wydało 
dwujęzyczny rosyjsko-polski Kodeks spółek handlowych - miałam przyjemność pracować nad jego korektą językową i merytoryczną, pogłębiając komparatystyczną wiedzę. 
W 2012 r. ukończyłam 4-letnie
studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
Jako biegły sądowy byłam powoływana ad hoc w sprawach wymagających znajomości przepisów prawa rosyjskiego i białoruskiego.
W dniu 07 stycznia 2016 r. Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie wpisał mnie na listę biegłych sądowych z zakresu prawa obszaru postradzieckiego (Rosji, Białorusi, Kazachtanu i Ukrainy).

Zajmuję się przede wszystkim doradztwem w zakresie prawa handlowego, cywilnego, prawa pracy Rosji, Białorusi i Kazachstanu – również we współpracy z polskimi in house lawyer, radcami prawnymi i adwokatami. Zakres działalności Kancelarii obejmuje reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych na terenie Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi i Republiki Kazachstanu. Zlecenia związane z przepisami Republiki Ukrainy są po uzgodnieniu z Klientem przekazywane miejscowym kancelariom prawnym bądź realizowane we współpracy z nimi. Kancelaria współpracuje z moskiewską Kancelarią Pepelaev Group, rostowską Kancelarią Karaszczuk i Partnerzy, mińską Kancelarią Terra Lex, kijowską Injurpolis.

Jestem członkiem stowarzyszenia „Asocjacja Prawników Rosji”, regularnie biorę udział w konferencjach, kongresach i seminariach organizowanych przez wiodące rosyjskie uczelnie i organizacje zrzeszające prawników.

W dobie globalizacji i cyfryzacji często liczę się z koniecznością pozostawania „connected” przez dwadzieścia cztery godziny na dobę.
Za największy atut Kancelarii można uznać kompleksowość.     
  

                    


            Z wyrazami szacunku, Natalia Wasilenko